Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na odstąpienie od umowy.

Informację o odstąpieniu należy przesłać mailowo na adres biuro@hello-world.com.pl

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Kupującego - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie).

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedającego za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Kupujący ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Kupujący nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. 

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem.